Khánh thành khu hiệu bộ trường Tiểu học Nhật Tân

Khu hiệu bộ trường Tiểu học Nhật Tân, được khởi công xây dựng vào tháng 12 năm 2017. Với các phòng làm việc, phòng họp, phòng truyền thống. UBND xã Nhật Tân đã tổ chức bàn giao cho nhà trường. Sau đây là một số hình ảnh khu hiệu bộ và buổi lễ bàn giao giữa UBND xã Nhật Tân và nhà trường. vào ngày 29/6/2018

Bài viết liên quan